13 grudnia 2019

Szkolenie „IX edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia”

Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych
województwa zachodniopomorskiego!

Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności  Związek Producentów  w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” organizują w roku szkolnym 2019/2020  IX edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia.

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia  dla organizmu człowieka. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym  do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów danej szkoły jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje  się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” – podstrona  konkurs.trzymajforme.pl  do 20 grudnia 2019 r.