11 maja 2020

„Szkoły dla Zdrowia w Europie”

W załączniku znajduje się list skierowany do dyrektorów, koordynatorów sieci szkół promujących zdrowie, kadry nauczycielskiej, służby zdrowia i wszystkich przyjaciół szkół.

Jednocześnie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie pragnie poinformować, że Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE modyfikuje swoje stacjonarne szkolenia na e–learningowe i planuje uruchomić od października szkolenia e-learningowe: Szkoła Promujące Zdrowie oraz Ruch i Zdrowe Żywienie.

Daniela Arciszewska
starszy wizytator Wydziału Wspierania Edukacji

Załączniki

List SHE
Data: 2020-05-11, rozmiar: 58 KB