Kategoria: Edukacja prozdrowotna

16 kwietnia 2021

Kurs e-learningowy „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego! Informujemy, że Zespół do spraw Promocji Zdrowia w Szkole w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje drugą edycję szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. Jest ono adresowane do dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Celem szkolenia jest przygotowanie oraz […]

30 marca 2021

Kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie. II edycja”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, informujemy, że została  uruchomiona  rekrutacja na kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie. II edycja”.  Termin szkolenia: 1 – 20 kwietnia 2021 roku. Rekrutacja uczestników jest możliwa do 15 kwietnia 2021 roku. Link: E-kurs Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie. Zapraszamy do wzięcia udziału […]

22 lutego 2021

Program edukacyjno-profilaktyczny Ministerstwa Zdrowia w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół branżowych, technicznych, ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół artystycznych województwa zachodniopomorskiego, Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało informację Ministerstwa Zdrowia o rozpoczęciu realizacji projektów wyłonionych w konkursie pn. „Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20). Przedmiotem jest wdrożenie na terenie całego kraju Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie […]

10 grudnia 2020

„Ścieżki zdrowia”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego! W ramach działań edukacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia powstał portal Ścieżki Zdrowia, umożliwiający tworzenie ścieżek edukacyjnych, w wybranej przez użytkownika lokalizacji, z gotowymi propozycjami ćwiczeń fizycznych o różnej intensywności. Portal jest dedykowanym narzędziem, które może być pomocne do organizowania zajęć na świeżym powietrzu. Portal dostępny jest pod […]

8 grudnia 2020

„Misja: informujesz = Ratujesz”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego Klub Honorowych dawców Krwi „Ostoja” w Łukowie realizuje autorski projekt  dla szkół pod hasłem „Misja: Informujesz = Ratujesz” i zaprasza do udziału nauczycieli innych szkół. Celem projektu jest promowanie idei honorowego dawstwa krwi i osocza wśród dzieci i młodzieży szkolnej a poprzez nich wśród rodziców i rodzin. […]

16 listopada 2020

Opieka zdrowotna uczniów w czasie pandemii

Szanowni Państwo Dyrektorzy  szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego   Do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływają sygnały o niewłaściwych zachowaniach dyrektorów szkół, które utrudniają realizację prawa do edukacji i opieki zdrowotnej uczniów w czasie pandemii.    1. Brak możliwości leczenia uczniów w gabinetach szkolnych z powodu ograniczonej możliwości wchodzenia rodziców na teren szkoły Należy […]

29 września 2020

IV edycja ogólnopolskiego programu edukacji żywieniowo-kulinarnej „Dobrze Jemy ze Szkoła na Widelcu”

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego! Ruszyła IV edycja  ogólnopolskiego programu edukacji żywieniowo-kulinarnej „Dobrze Jemy ze Szkoła na Widelcu”, skierowanej do zerówek oraz klas I-III szkół podstawowych, która odbywa się w roku szkolnym 2020/2021. Program koncentruje się przede wszystkim na edukacji w zakresie prawidłowego  i świadomego żywienia. Przygotowany został we współpracy z ekspertami: […]

17 września 2020

Podręcznik „Szkoła specjalna promująca zdrowie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego! Na stronie internetowej ORE w zakładce Promocja Zdrowia został umieszczony długo oczekiwany podręcznik  SZKOŁA SPECJALNA PROMUJĄCA ZDROWIE. Publikacja adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia i członków szkolnego zespołu promocji zdrowia oraz osób […]

17 września 2020

Kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego! Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że na Platformie Moodle ORE uruchomił rekrutację na kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.    Termin szkolenia: 21 września – 14 października 2020 r. Rekrutacja jest możliwa do 7 października 2020 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału […]