Kategoria: Edukacja prozdrowotna

7 listopada 2019

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizuje po raz XIV Program „Trzymaj Formę!” Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. […]

25 września 2019

NIEAKTUALNE: Warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy”

Państwo Dyrektorzy, pedagodzy i  Szkolni Koordynatorzy szkół i przedszkoli promujących zdrowie województwa zachodniopomorskiego Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i Kuratorium Oświaty w Szczecinie serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy”, które odbędą się 9 października 2019r. w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych […]

18 września 2019

Zaproszenie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie do współpracy w ramach realizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z realizacją programów edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień młodzieży w województwie zachodniopomorskim zaprasza do współpracy w realizacji następujących programów: krajowego programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (wpisanego do Bazy Programów Rekomendowanych) oraz wojewódzkiego programu profilaktyki […]

17 września 2019

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia

Państwo Dyrektorzy i Szkolni Koordynatorzy szkół i przedszkoli promujących zdrowie województwa zachodniopomorskiego Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE) serdecznie zaprasza szkoły  i przedszkola będące w Zachodniopomorskiej sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie do współpracy w zakresie tworzenia przedszkola i szkoły promujących zdrowie. Placówki, które chciałyby podzielić się swoimi osiągnięciami w tym zakresie mogą skontaktować się  […]

14 marca 2019

NIEAKTUALNE: Szkolenie „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”

Państwo Dyrektorzy i szkolni koordynatorzy szkół województwa zachodniopomorskiego realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” Ośrodek Rozwoju  Edukacji w Warszawie   serdecznie zaprasza na kolejną edycję szkolenia „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”, które odbędzie się w dniach 10–11 kwietnia 2019 r.  w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Jest to adaptacja międzynarodowego programu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in […]

11 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – proces autoewaluacji, uzyskanie certyfikatu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, koordynatorzy SzPZ województwa zachodniopomorskiego Serdecznie zapraszam na warsztaty organizowane wspólnie z ZCDN w Szczecinie „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – proces autoewaluacji, uzyskanie certyfikatu”, które odbędzie się 23 lutego, w godzinach 10.00–14.00  w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie. Szkolenie adresowane jest do koordynatorów i zespołów promocji […]

5 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Warsztaty edukacyjne dla przedszkoli z województwa zachodniopomorskiego

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza przedszkola z terenu województwa zachodniopomorskiego do uczestnictwa w bezpłatnych 1,5 godzinnych warsztatach edukacyjnych, które będą realizowane w ramach projektu pn. „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

25 stycznia 2019

NIEAKTUALNE: VI edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szczecin, 24 stycznia 2019 r. Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza VI edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”. Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie poszukiwania produktów/potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu, wskazania kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych w rodzinnych domach, kultywowania tożsamości regionalnej, oraz pielęgnowania […]