Kategoria: Edukacja prozdrowotna

7 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizuje po raz XIV Program „Trzymaj Formę!” Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. […]

25 września 2019

NIEAKTUALNE: Warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy”

Państwo Dyrektorzy, pedagodzy i  Szkolni Koordynatorzy szkół i przedszkoli promujących zdrowie województwa zachodniopomorskiego Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i Kuratorium Oświaty w Szczecinie serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy”, które odbędą się 9 października 2019r. w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych […]

18 września 2019

Zaproszenie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie do współpracy w ramach realizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z realizacją programów edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień młodzieży w województwie zachodniopomorskim zaprasza do współpracy w realizacji następujących programów: krajowego programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (wpisanego do Bazy Programów Rekomendowanych) oraz wojewódzkiego programu profilaktyki […]

17 września 2019

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia

Państwo Dyrektorzy i Szkolni Koordynatorzy szkół i przedszkoli promujących zdrowie województwa zachodniopomorskiego Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE) serdecznie zaprasza szkoły  i przedszkola będące w Zachodniopomorskiej sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie do współpracy w zakresie tworzenia przedszkola i szkoły promujących zdrowie. Placówki, które chciałyby podzielić się swoimi osiągnięciami w tym zakresie mogą skontaktować się  […]

14 marca 2019

NIEAKTUALNE: Szkolenie „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”

Państwo Dyrektorzy i szkolni koordynatorzy szkół województwa zachodniopomorskiego realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” Ośrodek Rozwoju  Edukacji w Warszawie   serdecznie zaprasza na kolejną edycję szkolenia „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”, które odbędzie się w dniach 10–11 kwietnia 2019 r.  w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Jest to adaptacja międzynarodowego programu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in […]