7 listopada 2019

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizuje po raz XIV Program „Trzymaj Formę!” Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie. Od wielu lat patronat honorowy nad Programem „Trzymaj Formę!” obejmują: Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki, Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Szkoły zainteresowane udziałem w Programie w roku szkolnym 2019/2020 są proszone o dokonanie rejestracji online.

Więcej informacji o programie na stronie www.trzymajforme.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych właściwych terenowo dla rejonu szkoły.