7 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizuje po raz XIV Program „Trzymaj Formę!” Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie. Od wielu lat patronat honorowy nad Programem „Trzymaj Formę!” obejmują: Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki, Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Szkoły zainteresowane udziałem w Programie w roku szkolnym 2019/2020 są proszone o dokonanie rejestracji online.

Więcej informacji o programie na stronie www.trzymajforme.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych właściwych terenowo dla rejonu szkoły.