17 września 2020

Kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego!

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że na Platformie Moodle ORE uruchomił rekrutację na kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.   

Termin szkolenia: 21 września – 14 października 2020 r.

Rekrutacja jest możliwa do 7 października 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie szkoły i placówki oświatowe województwa zachodniopomorskiego. Podstawą opracowania tego kursu jest pierwsza część publikacji SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE. Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, ORE Warszawa, 2019 (publikacja dostępna on-line na stronie ORE).

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.