26 września 2023

Stwórz Małe Centrum Nauki SOWA w swoim mieście! Nabór trwa do 3 października

Małe Centra Nauki SOWA – Stefy Odkrywania, Wyobraźni Aktywności to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. W ramach przedsięwzięcia w latach 2021-2025 powstanie 50 placówek obejmujących przestrzeń samodzielnego eksperymentowania z wykorzystaniem interaktywnych eksponatów oraz przestrzeń warsztatową (Majsternię), w której można podejmować wyzwania konstruktorskie. Instytucje zainteresowane naborem powinny wykazać się doświadczeniem w […]

21 września 2023

Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”

13 września bieżącego roku zainaugurowano konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

20 września 2023

Konferencja pn. „Sztuczna inteligencja w szkole – szanse i wyzwania”

Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska serdecznie zaprasza do udziału w konferencji zorganizowanej we współpracy ze Szczecińskim Collegium Informatycznym pn. „Sztuczna inteligencja w szkole – szanse i wyzwania”, która odbędzie się 28 września 2023 r. w godz. od 9.00 do 12.30 na platformie Teams.

19 września 2023

„Prawne determinanty funkcjonowania jednostek systemu oświaty – bezpieczeństwo uczniów” – konferencja

19 września w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się Ogólnopolska konferencja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego „Prawne determinanty funkcjonowania jednostek systemu oświaty – bezpieczeństwo uczniów”.

18 września 2023

Program „Szkolny EkoOgród”

Szkolny EkoOgród to program, którego budżet programu wynosi 1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł. Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogą w nim otrzymać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych na powstanie przy placówkach całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych.

18 września 2023

Program „Fundusz Ekologii”

Fundusz Ekologii to program, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, mającej na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Naborem objęte są zadania realizowane wyłącznie […]

15 września 2023

Konferencja zachodniopomorskich klas mundurowych

15 września 2023 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja zachodniopomorskich klas mundurowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Zbigniewa Adamczyka.

15 września 2023

Informacja MEiN w sprawie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Środki na wypłatę nagrody, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw zaplanowano 935 437 tys. zł na zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

14 września 2023

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” to, oprócz posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, również wsparcie w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska w Szczecinie oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik wraz z Wicekuratorem Bogusławem Ogorzałkiem podczas wczorajszego przekazania umów gminom […]