30 listopada 2022

„Nie ma kaleki, jest człowiek” – konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego

Zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konferencji pt. „Nie ma kaleki, jest człowiek”, która odbędzie się 13 grudnia 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizatorami spotkania są Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Dziekan WPiA US.

29 listopada 2022

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów zostali nagrodzeni

29 listopada br., w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu uczestniczyli: Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, wicewojewoda Tomasz Wójcik, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak oraz wicekurator Bogusław Ogorzałek.

29 listopada 2022

60-lecie Przedszkola Publicznego nr 31 „Żaczek” w Szczecinie

29 listopada 2022r. odbyła się uroczystość 60-lecia Przedszkola Publicznego nr 31 „Żaczek” w Szczecinie, w której – w imieniu p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzego Sołtysiaka – wzięła udział Elżbieta Kintop, starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

29 listopada 2022

BohaterON – włącz historię! – sukces Arkadiusza Patera

25 listopada br., w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, odbyła się Gala Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich. Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy oraz BohaterONy Publiczności wręczone zostały osobom, firmom, instytucjom i organizacjom, które w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski z lat 1918-1989, edukację historyczno-patriotyczną oraz postawy współczesnego patriotyzmu.

28 listopada 2022

Wspomaganie nauczania matematyki w MOS i MOW – konferencja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

28 listopada br., w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Szczecinie, odbyła się wojewódzka konferencja dla dyrektorów i nauczycieli matematyki w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i ośrodkach wychowawczych. W spotkaniu uczestniczył p.o. Zachodniopolskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak.