15 lutego 2021

Zgłaszanie zapotrzebowania na wydrukowane adaptacje podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Na rok szkolny 2021/2022 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

5 lutego 2021

Powtórne testy przesiewowe dla nauczycieli szkół podstawowych

Już od niedzieli, 7 lutego 2021 r. rusza kolejna ogólnopolska akcja testowania nauczycieli na obecność koronawirusa. Badaniem będą objęci nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy byli już testowani w ramach powrotu do szkół po feriach zimowych, otrzymali wynik negatywny i chcą się ponownie poddać badaniu.