17 listopada 2023

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej” – finaliści etapu wojewódzkiego

Przedstawiamy finalistów etapu wojewódzkiego konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej” współorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej w porozumieniu z Kuratoriami Oświaty.

Konkurs wpisywał się w obchody związane z beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy Żydom. 

Finaliści etapu wojewódzkiego

  • ks. Maciej Wagner – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie
  • Maciej Adamowicz – Szkoła Podstawowa w Mielnie
  • Wiktoria Knap – Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach

Serdecznie gratulujemy! 30 stycznia 2024 r., poznamy laureatów etapu ogólnopolskiego. 

Dla kogo był to konkurs?

Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów.

Cel konkursu

  • rozszerzenie warsztatu pracy nauczycieli o kreatywne i innowacyjne metody nauczania historii;
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli o zjawisku polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej i relacjach polsko-żydowskich podczas okupacji niemieckiej;
  • przybliżenie nauczycielom biorącym udział w Konkursie postaci Józefa Ulmy i członków jego rodziny w związku z ich beatyfikacją;
  • wykorzystanie zdobytych w Konkursie kompetencji, do poszerzania wiedzy uczniów o Holokauście i polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconego rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej.