9 listopada 2023

215 stypendystów PRM i MEiN w Zachodniopomorskiem

9 listopada br. w Szczecinie i Koszalinie wręczono 215 dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki.

Wręczenie

Stypendia w Szczecinie wręczyli Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska i II Wicewojewoda Zachodniopomorski Mateusz Wagemann. W uroczystości uczestniczył również Poseł RP Zbigniew Bogucki oraz Wicekurator Jerzy Sołtysiak. Natomiast w Koszalinie stypendia wręczone zostały przez Wicekuratora Bogusława Ogorzałka i I Wicewojewodę Tomasza Wójcika.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W tym roku – 2023 – stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 189 uczniów województwa zachodniopomorskiego (117 z terenu objętego nadzorem KO w Szczecinie, 72 z terenu Delegatury Koszalin).

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki to najbardziej prestiżowa nagroda dla uczniów wszystkich typów szkół dla młodzieży, uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie.

W tym roku do MEiN wpłynęło blisko 3 tys. wniosków. Wszystkie one prezentują sylwetki uczniów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także sukcesami międzynarodowymi.  Stypendium otrzymało łącznie 396 uczniów w kraju, z czego 26 uczniów z woj. zachodniopomorskiego (24 ze Szczecina i 2 z terenu Delegatury Koszalin).

Występ studentów

Uroczystości towarzyszył występ studentów Akademii Sztuki w Szczecinie Clariqartet Pomerania – Piotr Jarmasz, Antoni Piszlewicz, Tymoteusz Gobosz, Jędrzej Kujawiak, za który serdecznie dziękujemy.

Galeria Szczecin

Galeria Koszalin