27 października 2023

Jubileusz 65-lecia Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

27 października br. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek miał przyjemność uczestniczyć w uroczystym jubileuszu 65-lecia Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie.

O uroczystości

Po odśpiewaniu hymnu i uroczystym apelu nie zabrakło również artystycznych występów, czy okolicznościowych przemówień – w tym Bogusława Ogorzałka –Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty.

Są to tacy sami ludzie jak my, tylko z niepełnosprawnościami. Mylnie nazywa się ich osobami niepełnosprawnymi. Godność tych osób jest taka sama jak nasza. Ci ludzie mają głęboką empatię, której często brakuje ludziom uważającym się za osoby w pełni sprawne”.

Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie

Zespół Szkół nr 12 w Koszalinie tworzą trzy szkoły, które realizują zadania dydaktyczno – wychowawcze z uczniami przyjętymi na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez  poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

We wszystkich typach szkół kształcą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, uczniowie z autyzmem (cztery klasy) oraz uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (jedna klasa w szkole podstawowej).

Galeria