17 lipca 2023

Rządowy program – zasiłek losowy na cele edukacyjne

Dzieci i uczniowie z rodzin poszkodowanych wskutek występowania negatywnych zjawisk atmosferycznych mogą korzystać ze wsparcia dostępnego w „Rządowym programie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024”.

11 lipca 2023

80-ta rocznica Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej

11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Dziś przypada 80 rocznica tzw. krwawej niedzieli, gdy w około 100 miejscowościach na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach.

11 lipca 2023

Odnaleźć Siebie – nowy projekt edukacyjny

Pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki powstała innowacyjna platforma odnalezcsiebie.edu.pl, której myślą przewodnią jest rozwijanie zainteresowań młodych ludzi związanych z tematyką społeczno-kulturową. W ramach całego przedsięwzięcia przygotowano materiały edukacyjne z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, biznesu i zarządzania, a także psychologii.

10 lipca 2023

Wirtualne Laboratoria Przyszłości – letnia akademia WYSTARTOWAŁY ZAPISY!

Wirtualne Laboratoria Przyszłości – letnia akademia to inicjatywa, która ma na celu zapewnienie uczniom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych z całego kraju dostępu do letnich kursów z podstaw obsługi oprogramowania naukowo-technicznego oraz komputerów o dużej mocy obliczeniowej w chmurze, jak również do szkoleń poświęconych sztucznej inteligencji.

29 czerwca 2023

Program „Prozdrowotne wakacyjne półkolonie” – drugi nabór

Obecnie wystartował dodatkowy nabór ofert w Programie „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii”. Ofertę mogą złożyć podmioty, które nie otrzymały dofinansowania oraz podmioty, które nie aplikowały w I turze naboru. Druga tura skierowana jest również do podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu i chcą aplikować o wsparcie kolejnych grup półkolonijnych.