18 września 2023

Program „Fundusz Ekologii”

Fundusz Ekologii to program, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, mającej na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Naborem objęte są zadania realizowane wyłącznie […]

15 września 2023

Konferencja zachodniopomorskich klas mundurowych

15 września 2023 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja zachodniopomorskich klas mundurowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Zbigniewa Adamczyka.

15 września 2023

Informacja MEiN w sprawie nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

Środki na wypłatę nagrody, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw zaplanowano 935 437 tys. zł na zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

14 września 2023

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” to, oprócz posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, również wsparcie w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska w Szczecinie oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik wraz z Wicekuratorem Bogusławem Ogorzałkiem podczas wczorajszego przekazania umów gminom […]

13 września 2023

„Lekcje z twórcą ludowym” – nowy program Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Zapraszamy do udziału w programie „Lekcje z Twórcą Ludowym”. To propozycja skierowana do szkół z obszarów wiejskich oraz polskich twórców ludowych – mistrzów wyróżniających się dorobkiem artystycznym i chcących dzielić się swoją wiedzą oraz umiejętnościami z młodym pokoleniem.

12 września 2023

III edycja Szkolnej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”

Z przyjemnością informujemy, że od dzisiaj ruszają zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej „Nawigacja w każdą pogodę”, współfinansowanej z programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Udział w tegorocznej edycji projektu jest bezpłatny dla 1000 szkół, które zgłoszą się jako pierwsze. Serdecznie Państwa zapraszamy do zapisów, które startują od 12 września 2023 […]

11 września 2023

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

8 września 2023 r. ogłoszony został, współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”. Wpisuje się on w obchody związane z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy Żydom. 

11 września 2023

8. edycja programu „Być jak Ignacy”

Już wystartowała 8. edycja programu „Być jak Ignacy” organizowanego przez Fundację PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza. Propozycja programu skierowana jest do szkół podstawowych. Tym razem uczestnicy nauczą się, jak pracować metodą naukową i dowiedzą się, jak stawiać trafne pytania badawcze, formułować hipotezy, a następnie je weryfikować. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

11 września 2023

Absolwent ZS nr 6 w Szczecinie jednym z najlepszych zawodowców w Europie

Absolwent Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie Janusz Perucki został nagrodzony  medalem doskonałości na zakończonych w sobotę, 9 września 2023 r., zawodach Euroskills Gdańsk 2023. Polska drużyna wróciła z 13 medalami – 3 złotymi, srebrnym, 3 brązowymi oraz 6 medalami doskonałości.