21 listopada 2023

Zagadnienia prawne organizacji lekcji religii w szkołach – szkolenie w Koszalinie

20 listopada br. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek wziął udział w szkoleniu roboczym pt. „Zagadnienia prawne organizacji lekcji religii w szkołach”. Organizatorem szkolenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska i Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie.

Szkolenie

Szkolenie robocze przeznaczone było dla dyrektorów przedszkoli i szkół. Odbyło się w siedzibie Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, a wykład poprowadził ks. Dariusz Wypych.

Galeria