16 listopada 2023

„Rok 2023 – Rokiem Jana Matejki” – wystawa w Koszalinie

16 listopada 2023 r. Wicekurator Bogusław Ogorzałek wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy pt. „Rok 2023 – Rokiem Jana Matejki” w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie.

„Rok 2023 – Rokiem Jana Matejki”

W 2023 roku przypada 185. rocznica urodzin i 130. rocznica śmierci Jana Matejki. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając twórczość tego artysty oraz jego działalność publiczną i patriotyczną, przyjął 16 listopada 2022 r. uchwałę ustanawiającą rok 2023 rokiem Jana Matejki.

Jan Matejko

Jeden z najwyżej cenionych malarzy w historii sztuki polskiej, twórca narodowej szkoły malarstwa historycznego, które miało spełnić szczególną rolę w państwie pozbawionym suwerenności politycznej w wyniku traktatów rozbiorowych z lat 1772-1795. Ukazując dawną wielkość Rzeczypospolitej i chwałę jej oręża, Matejko pragnął kształtować serca i umysły Polaków, wskrzesić wiarę w odrodzenie niepodległej ojczyzny. Jako pierwszy nadał tak wysoką rangę malarstwu historycznemu, zafascynował nim szerokie rzesze społeczeństwa, zamanifestował na arenie międzynarodowej odrębny charakter i wysoki poziom artystyczny sztuki polskiej, zdobywając najwyższe wyróżnienia na wystawach w Paryżu, Wiedniu czy Berlinie. Jako członek wielu prestiżowych Akademii i Instytutów Sztuki stanął w szeregu najwybitniejszych malarzy europejskich drugiej połowy XIX w.

Galeria