Kategoria: Wyposażenie szkół w podręczniki

21 sierpnia 2020

NIEAKTUALNE: Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2020/2021

Szczecin, dnia 21 sierpnia 2020r. WFK.3122.29.2020.JK   Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie […]

30 kwietnia 2020

Udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w 2020 roku

Szczecin, dnia 29 kwietnia 2020 r. WFK.3122.19.2020.JK Szanowni Państwo, Marszałek województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z […]

7 stycznia 2020

NIEAKTUALNE: Rozliczenie 2019

Szczecin, dnia 7 stycznia 2020r. WFK.3122.01.2020.JK Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Rozliczenie wykorzystania dotacji, przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest sporządzanie na […]

21 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2019/2020

WFK.3122.22.2019.JK Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji odpowiednio na dzień 25 sierpnia […]

21 maja 2019

Udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo, Marszałek województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019r. w sprawie udzielania dotacji celowej na […]

8 stycznia 2019

Rozliczenie 2018

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Rozliczenie wykorzystania dotacji, przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest sporządzanie na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki […]

20 sierpnia 2018

NIEAKTUALNE: Aktualizacja dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji odpowiednio na dzień 25 sierpnia i […]

19 maja 2018

NIEAKTUALNE: Udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018r. w sprawie udzielania dotacji celowej na […]