Kategoria: Wyposażenie szkół w podręczniki

24 kwietnia 2024

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024r.

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji […]

23 maja 2023

NIEAKTUALNE: Środki Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 103 z późn. zm.) w roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu […]

23 maja 2023

NIEAKTUALNE: Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że w 2023 roku dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana na wyposażenie szkół podstawowych w: podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz podręczniki lub materiały […]

23 grudnia 2022

NIEAKTUALNE: Rozliczenie 2022

WFK.3122.74.2022.JK Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie przypominam o konieczności rozliczenia wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2022 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 […]

21 lipca 2022

NIEAKTUALNE: Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2022/2023

WFK.3122.44.2022.JK Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki DPNP-WPPiP.3132.6.2022.MAT z dnia 19.07.2022r. uprzejmie informuję, że kwota środków budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie wyposażenia szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenia ogólne w zakresie szkoły podstawowej               w podręczniki, materiały […]

29 kwietnia 2022

NIEAKTUALNE: Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2022/2023

WFK.3122.28.2022.JK Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na […]

28 grudnia 2021

Rozliczenie 2021

WFK.3122.44.2021.JK Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Rozliczenie wykorzystania dotacji, przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest sporządzanie na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio […]

12 sierpnia 2021

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji odpowiednio na dzień 25 sierpnia i […]

5 maja 2021

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2021/2022

WFK.3122.15.2021.JK Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie […]

21 sierpnia 2020

NIEAKTUALNE: Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2020/2021

Szczecin, dnia 21 sierpnia 2020r. WFK.3122.29.2020.JK   Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie […]

30 kwietnia 2020

Udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w 2020 roku

Szczecin, dnia 29 kwietnia 2020 r. WFK.3122.19.2020.JK Szanowni Państwo, Marszałek województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z […]

7 stycznia 2020

NIEAKTUALNE: Rozliczenie 2019

Szczecin, dnia 7 stycznia 2020r. WFK.3122.01.2020.JK Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Rozliczenie wykorzystania dotacji, przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest sporządzanie na […]

21 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2019/2020

WFK.3122.22.2019.JK Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji odpowiednio na dzień 25 sierpnia […]

21 maja 2019

Udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo, Marszałek województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019r. w sprawie udzielania dotacji celowej na […]

8 stycznia 2019

Rozliczenie 2018

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Rozliczenie wykorzystania dotacji, przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest sporządzanie na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki […]

20 sierpnia 2018

NIEAKTUALNE: Aktualizacja dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji odpowiednio na dzień 25 sierpnia i […]

19 maja 2018

NIEAKTUALNE: Udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018r. w sprawie udzielania dotacji celowej na […]