14 czerwca 2019

Konferencja „Od wyborów 4 czerwca 1989 r. do Archiwów Przełomu 1989 – 1991”

13 czerwca br., w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się konferencja pn. „Od wyborów 4 czerwca 1989 r. do Archiwów Przełomu 1989 – 1991”, której organizatorami byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Koszalinie, Archiwum Państwowe w Koszalinie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

12 czerwca 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kuratorium Oświaty w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych w następujących obszarach wspomagania

12 czerwca 2019

Koszalińska uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych oraz konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

12 czerwca br., w VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie, odbyła się uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowanych w roku szkolnym 2018/ 2019.

11 czerwca 2019

Laureaci konkursów przedmiotowych oraz konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” nagrodzeni w Szczecinie

11 czerwca br., w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, odbyła się uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowanych w roku szkolnym 2018/ 2019.

6 czerwca 2019

Zajęcia w szkołach podczas upałów | Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach. Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Wysokie temperatury mogą być traktowane jako takie zdarzenie.