16 września 2022

83. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

16 września br. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak wziął udział w uroczystości upamiętniającej ofiary agresji sowieckiej na Polskę, która odbyła się pod Pomnikiem Pamięci Sybiraków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek oddał hołd poległym przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu w Koszalinie.

14 września 2022

Dotacja podręcznikowa

Z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikające z tego tytułu migracje uczniów, zwiększeniu ulec musi w 2022 r.

9 września 2022

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – nowe kompetencje dyrektora szkoły

Tablica z napisem Kuratorium Oświaty w Szczecinie

1 września weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wśród istotnych rozwiązań ustawy są nowe kompetencje dyrektora szkoły, przewidziane w art. 4 ust. 4. ustawy.

12 września 2022

Jubileusz 60-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Goleniowie

10 września 2022r. świętowano Jubileusz 60-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Goleniowie. W uroczystości, podczas której wręczono odznaczenia i medale za zasługi dla rzemiosła zachodniopomorskiego, wzięli udział Małgorzata Gucz – Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Grzegorz Szczepanik – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

13 września 2022

Wicekurator Bogusław Ogorzałek odwiedził Szkołę Podstawową w Wierzchowie

9 września br. Bogusław Ogorzałek, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty odwiedził Szkołę Podstawową im. 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty gen. J. H. Dąbrowskiego w Wierzchowie. Podczas uroczystego apelu wicekurator wręczył medal i dyplom Mateuszowi Kicce – uczniowi, który uzyskał tytuł laureata konkursie przedmiotowym języka angielskiego, organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

6 września 2022

List Ministra Edukacji i Nauki w sprawie edukacji uczniów z Ukrainy

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek skierował list do nauczycieli, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Poinformował w nim o rozwiązaniach systemowych dotyczących kształcenia, opieki i wychowania uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.