28 lutego 2024

Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego – webinaria

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych,  zaprasza nauczycieli konsultantów, nauczycieli metodyków, kadry zarządzające oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką szkolenia do udziału w webinarze zatytułowanym Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego.

12 lutego 2024

Zaproszenie na wojewódzkie konsultacje w sprawie Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego, nauczycieli, rodziców uczniów, uczniów i słuchaczy, członków fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w działania oświatowe i edukacyjne do uczestnictwa w wojewódzkich konsultacjach na temat projektu Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE), które są częścią zapoczątkowanych w styczniu otwartych konsultacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

20 lutego 2024

Zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2024/2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

31 stycznia 2024

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej” – finaliści etapu ogólnopolskiego

Obradująca na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2024 r. Kapituła Konkursu „Sprawiedliwi z Markowej”, na podstawie regulaminu konkursu dla nauczycieli (§ 5), organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej […]

11 stycznia 2024

Perspektywy 2024 – najlepsze liceum i technikum w województwie

Znamy już zwycięzców XXVI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. W województwie zachodniopomorskim są to XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie – 3 miejsce w kraju w kategorii licea oraz Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie – 6 miejsce w kraju w kategorii technika. Zachodniopomorski Kurator Oświaty wraz z Wicekuratorami składają serdeczne gratulacje!