4 kwietnia 2019

PILNE – Informacja dla dyrektorów szkół związana z organizacją egzaminów

Informacja dla Dyrektorów Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada dyrektor tej szkoły. Zgodnie z art. 44zzs ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.; dalej jako „u.s.o.”) do przeprowadzenia egzaminu powołuje […]

8 kwietnia 2019

Wielkie kresowe pakowanie z udziałem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty

5 kwietnia br., w Szkole Podstawowej w Przecławiu, odbył się finał 6. edycji akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” Wielkanoc 2019, której organizatorem jest Fundacja Polskich Wartości. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza

3 kwietnia 2019

Sesja popularno–naukowa „Kobiety szczecińskiej opozycji. Rok 2019 – Rokiem Anny Walentynowicz”. Spotkanie ze świadkami historii

3 kwietnia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się sesja popularno-naukowa pn. Kobiety szczecińskiej opozycji. Rok 2019 – Rokiem Anny Walentynowicz.