28 grudnia 2023

Skrócony czas pracy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

W związku z przerwą w dostawie ciepła do budynku Kuratorium Oświaty w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, oraz brakiem możliwości zapewnienia pracownikom zatrudnionym w tym budynku minimalnej, wymaganej przepisami prawa temperatury [1], siedziba Kuratorium Oświaty w Szczecinie w dniu 29 grudnia 2023r. jest czynna do godziny 12:00.

 

Praca w Delegaturze i Oddziałach Zamiejscowych

Delegatura Kuratorium z siedzibą w Koszalinie oraz jego oddziały zamiejscowe w Wałczu i w Nowogardzie działają bez zmian. Informacje kontaktowe do tych jednostek są dostępne pod tym linkiem.

[1] §30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.u. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).