11 stycznia 2024

Perspektywy 2024 – najlepsze liceum i technikum w województwie

Znamy już zwycięzców XXVI Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. W województwie zachodniopomorskim są to XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie – 3 miejsce w kraju w kategorii licea oraz Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie – 6 miejsce w kraju w kategorii technika. Zachodniopomorski Kurator Oświaty wraz z Wicekuratorami składają serdeczne gratulacje!

XXVI Gala

Finał rankingu Perspektyw jest corocznie nieformalnym świętem polskiej edukacji, a pozycja w nim niezależnym, zewnętrznym podsumowaniem wysiłku nauczycieli i uczniów. Jest to zarazem znakomita okazja do dyskusji i refleksji nad tworzeniem warunków do kształcenia talentów.

Gala wręczenia dyplomów najlepszym szkołom odbędzie się 11 stycznia o godz. 12.00 na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i będzie transmitowana bezpośrednio.

O Rankingu

W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej). W pełnej wersji publikacji dostępnej na stronie Perspektywy.pl Czytelnicy znajdą listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczył prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

Szczegółowe wyniki

Wyniki dostępne są na stronach www.licea.perspektywy.pl i https://technika.perspektywy.pl.

Wyniki wojewódzkie

W województwie zachodniopomorskim zaszczytne miano „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2024 roku zostało przyznane 53 placówkom (31 liceów i 22 technika).

Wszystkim laureatom Kuratorzy serdecznie gratulują!