12 lutego 2024

Patronaty Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Przedstawiamy nowe zasady obejmowania patronatem honorowym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć oświatowych organizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Patronat honorowy lub zgoda na udział kuratora w komitecie honorowym

Co należy zrobić?

  1. Czytelnie wypełnić wniosek do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym wydarzenia.
  2. Dostarczyć kompletny wniosek do Kuratorium Oświaty w Szczecinie przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Jak dostarczyć wniosek

  • wysłać listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl
  • złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Szczecinie – ul. Wały Chrobrego 4, pokój 12.

Ogólne warunki udzielania patronatu lub udziału Kuratora w komitecie honorowym

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą Kuratora na udział w komitecie honorowym. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź w przypadku ZGODY na udzielenia patronatu honorowego lub udziału Kuratora w komitecie honorowym.

Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Kuratora na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Kuratora w imprezie.

O patronat honorowy lub udział Kuratora w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział Kuratora w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

  1. Dostarczenia zaproszenia dla Kuratora;
  2. Zamieszczenia logo Kuratorium Oświaty w Szczecinie (dostępne poniżej w liście załączników) oraz informacji o patronacie honorowym lub udziale Kuratora w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia;
  3. Przesłania informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia, na adres promocja@kuratorium.szczecin.pl, minimum na 7 dni przed jego rozpoczęciem, w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej www.kuratorium.szczecin.pl.

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Kuratora z udziału w komitecie honorowym może nastąpić w przypadku:

  • prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Kuratora;
  • lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

Załączniki

Regulamin przyznawania patronatu
Data: 2024-02-12, rozmiar: 16 KB
Wniosek - Honorowy Patronat ZKO
Data: 2024-02-12, rozmiar: 66 KB
Logotyp Patronat ZKO
Data: 2024-02-12, rozmiar: 70 KB
Logotyp Patronat ZKO
Data: 2024-02-12, rozmiar: 62 KB