13 lutego 2024

82. rocznica powstania Armii Krajowej

13 lutego br. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbyły się uroczystości związane z 82. rocznicą przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. W apelu pamięci pod pomnikiem „Na Chwałę Armii Krajowej” wziął udział Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak.

Uroczystość pod pomnikiem „Na Chwałę Armii Krajowej”

Dziś w Szczecinie – w 82. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową – Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak oddał hołd jego twórcom i żołnierzom pod pomnikiem „Na Chwałę Armii Krajowej”.

Organizatorami wydarzenia był  Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Szczecin oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Armia Krajowa

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie. Utworzona przed 82 laty AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

Galeria