31 stycznia 2024

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej” – finaliści etapu ogólnopolskiego

Obradująca na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2024 r. Kapituła Konkursu „Sprawiedliwi z Markowej”, na podstawie regulaminu konkursu dla nauczycieli (§ 5), organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ustaliła listę laureatów i nauczycieli wyróżnionych w konkursie.

Lista laureatów

 1. Jakub Niewiński – laureat I miejsca, 320 punktów
 2. Ewa Socha – laureatka II miejsca, 318 punktów
 3. Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska – laureatka III miejsca, 296 punktów
 4. Janusz Harpula –288 punktów
 5. Izabela Szczęsny – 287 punktów
 6. Karina Godlewska-Sobótka – 284 punkty
 7. Przemysław Górski – 279 punktów
 8. Renata Chrzanowska – 270 punktów
 9. Piotr Rakowicz – 268 punktów,
 10. Damian Fleszer – 265 punktów
 11. Aleksandra Mikucka – 261 punktów
 12. Beata Rybarczyk – 255 punktów
 13. Dorota Fryc-Piętak – 251 punktów
 14. Dominika Domagała – 238 punktów
 15. Piotr Kosecki – 237 punktów

Dodatkowe informacje

Informacje o miejscu i terminie wręczenia nagród oraz szczegółach organizacyjnych związanych z wyjazdem seminaryjnym zostaną przesłane laureatom i wyróżnionym pocztą elektroniczną.