Kategoria: Posiłek w szkole i w domu

15 lutego 2021

Rozliczenie merytoryczne programu za 2020 rok

Zgodnie z § 14 ust.1 i §15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”: w terminie do 28 lutego 2021 r. szkoły składają swoim organom prowadzącym sprawozdanie z realizacji zadania według załączonego wzoru, zawierające zestawienie ilościowo-wartościowe, efekty […]

11 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe Rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Zgodnie z § 5 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2021 r. organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i […]

28 maja 2020

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych w 2020 roku wsparciem finansowym w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku. Załączniki Wykaz Data: 2020-05-28, rozmiar: 528 KB

11 marca 2020

NIEAKTUALNE: Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Zachodniopomorski Kurator Oświaty realizuje w imieniu Wojewody zadania w zakresie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej […]

18 lutego 2020

NIEAKTUALNE: Rozliczenie merytoryczne programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Zgodnie z § 14 ust.1 i §15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”: 1. w terminie do 28 lutego 2020 r. szkoły składają swoim organom prowadzącym sprawozdanie z realizacji zadania według załączonego wzoru, zawierające zestawienie ilościowo-wartościowe, […]

29 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Rozliczenie finansowe programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Zgodnie z § 5 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2020 r. organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem, należy przesłać na […]

7 marca 2019

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół publicznych szkół podstawowych, Załączniki Wzór – Dane szkoły Data: 2019-03-07, rozmiar: 34 KB Wzór – Wniosek organu prowadzącego Data: 2019-03-07, rozmiar: 42 KB Wzór – załącznik do wniosku organu prowadzącego Data: 2019-03-07, rozmiar: 41 KB Pobierz wszystkie pliki

7 marca 2019

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” – informacje

Moduł 3 Organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek […]