Kategoria: Posiłek w szkole i w domu

2 kwietnia 2024

Moduł 3 wieloletniego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 – Aktualizacja terminów składania wniosków

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, datą decydującą o dochowaniu terminu składania wniosków, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły […]

18 marca 2024

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku

Zachodniopomorski Kurator Oświaty realizuje w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego zadania w zakresie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie finansowe jest udzielane na […]

8 lutego 2024

NIEAKTUALNE: Sprawozdanie z realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 rok

Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 […]

2 lutego 2024

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Rada Ministrów 15 stycznia 2024 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków. Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do […]

4 grudnia 2023

Rozliczenie finansowe Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 rok

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że zgodnie z zawartą umową na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania otrzymanej dotacji w terminie do 15 stycznia 2024 roku. Rozliczenie sporządzone, zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji […]

1 czerwca 2023

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku wsparcie finansowe otrzyma 18 organów prowadzących dla 24 szkół podstawowych na łączną kwotę 1 566 626,40 zł.   Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku. Załączniki Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością wsparcia finansowego w […]

22 marca 2023

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Zachodniopomorski Kurator Oświaty realizuje w imieniu Wojewody zadania w zakresie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczące wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie finansowe jest udzielane na realizację […]

7 lutego 2023

Rozliczenie merytoryczne programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2022 rok

Zgodnie z § 14 ust.1 i §15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”: – w terminie do 28 lutego 2023 r. szkoły składają swoim organom prowadzącym sprawozdanie z realizacji zadania według załączonego wzoru – w terminie […]

12 grudnia 2022

Rozliczenie finansowe Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

W terminie do 15 stycznia 2023r. organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i zestawienie poniesionych wydatków), należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl […]

13 lipca 2022

NIEAKTUALNE: Ankieta dotycząca realizacji modułu 3 Posiłek w szkole i w domu w latach 2019-2022

Szanowni Państwo, Na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki, znak: DWEW-WWR.4015.48.2022.KK z dnia 12 lipca 2022 roku,  zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ankieta dotyczy wyłącznie szkół, w których realizowano zadania wynikające z § 2 ust.2 pkt 1-3  Rozporządzenia […]

30 maja 2022

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku wsparcie finansowe otrzyma 16 organów prowadzących dla 26 szkół podstawowych na łączną kwotę 1 570 713,62 zł.   Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku. Załączniki Wykaz organów prowadzących […]

16 marca 2022

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

Zachodniopomorski Kurator Oświaty realizuje w imieniu Wojewody zadania w zakresie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania […]

9 lutego 2022

Rozliczenie merytoryczne programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2021 rok

Zgodnie z § 14 ust.1 i §15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”: w terminie do 28 lutego 2022 r. szkoły składają swoim organom prowadzącym sprawozdanie z realizacji zadania według załączonego wzoru, zawierające zestawienie ilościowo-wartościowe, efekty […]

20 grudnia 2021

Rozliczenie finansowe Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Zgodnie z § 5 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2022 r. organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i […]

27 maja 2021

NIEAKTUALNE: Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych w 2021 roku wsparciem finansowym w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wykaz w załączniku. Załączniki Wykaz szkół zakwalifikowanych2021 Data: 2021-05-27, rozmiar: 483 KB

12 marca 2021

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Zachodniopomorski Kurator Oświaty realizuje w imieniu Wojewody zadania w zakresie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej […]

15 lutego 2021

NIEAKTUALNE: Rozliczenie merytoryczne programu za 2020 rok

Zgodnie z § 14 ust.1 i §15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”: w terminie do 28 lutego 2021 r. szkoły składają swoim organom prowadzącym sprawozdanie z realizacji zadania według załączonego wzoru, zawierające zestawienie ilościowo-wartościowe, efekty […]

11 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe Rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Zgodnie z § 5 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2021 r. organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i […]