12 grudnia 2022

Rozliczenie finansowe Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

W terminie do 15 stycznia 2023r. organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i zestawienie poniesionych wydatków), należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

UWAGA! Rozliczenie sporządzone na nieaktualnych formularzach nie zostanie przyjęte.

Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie opisanych faktur wraz z dowodem ich opłacenia oraz potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zwrotu niewykorzystanej do 31 grudnia 2022r. części dotacji należy dokonać na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze: 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000 do dnia 15 stycznia 2023r. Przelew dotyczący zwrotu winien zawierać opis: dział – rozdział – paragraf i [klasyfikacja zadaniowa].

Załączniki

rozliczenie_wykorzystania_dotacji_pos_2022
Data: 2022-12-12, rozmiar: 15 KB
zestawienie_wydatkow_pos_2022
Data: 2022-12-12, rozmiar: 13 KB