15 lutego 2021

NIEAKTUALNE: Rozliczenie merytoryczne programu za 2020 rok

Zgodnie z § 14 ust.1 i §15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”:

  1. w terminie do 28 lutego 2021 r. szkoły składają swoim organom prowadzącym sprawozdanie z realizacji zadania według załączonego wzoru, zawierające zestawienie ilościowo-wartościowe, efekty zrealizowanego zadania oraz charakterystykę problemów i barier;
  2. w terminie do 31 marca 2021 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia w 2020 roku składają do Kuratorium Oświaty w Szczecinie zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania według załączonych wzorów. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonymi poniżej wzorami, należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Załączniki