11 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe Rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Zgodnie z § 5 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2021 r. organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji.
Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i zestawienie poniesionych wydatków), należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bprociak@kuratorium.szczecin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie opisanych faktur wraz z dowodem ich opłacenia oraz potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Załączniki

rozliczenie_wykorzystania_dotacji POS 2020
Data: 2020-12-11, rozmiar: 14 KB
zestawienie_wydatkow POS 2020
Data: 2020-12-11, rozmiar: 13 KB