7 lutego 2023

Rozliczenie merytoryczne programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2022 rok

Zgodnie z § 14 ust.1 i §15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 roku
w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”:

– w terminie do 28 lutego 2023 r. szkoły składają swoim organom prowadzącym sprawozdanie z realizacji zadania według załączonego wzoru

– w terminie do 31 marca 2023 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia w 2022 roku składają do Kuratorium Oświaty w Szczecinie zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadania według załączonego wzoru

Rozliczenie organu prowadzącego należy przesłać w formie papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Załączniki