13 lipca 2022

NIEAKTUALNE: Ankieta dotycząca realizacji modułu 3 Posiłek w szkole i w domu w latach 2019-2022

Szanowni Państwo,

Na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki, znak: DWEW-WWR.4015.48.2022.KK z dnia 12 lipca 2022 roku,  zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ankieta dotyczy wyłącznie szkół, w których realizowano zadania wynikające z § 2 ust.2 pkt 1-3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.2019.poz.267).

W przypadku organu prowadzącego, w którym udział w programie w danym roku brała udział więcej, niż jedna szkoła – należy wypełnić ankietę dla każdej ze szkół.

Przedmiotowe formularze ankiet należy przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul.Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2022r.

 

Załączniki