30 maja 2022

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku wsparcie finansowe otrzyma 16 organów prowadzących dla 26 szkół podstawowych na łączną kwotę 1 570 713,62 zł.
 
Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku.

Załączniki