1 czerwca 2023

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku wsparcie finansowe otrzyma 18 organów prowadzących dla 24 szkół podstawowych na łączną kwotę 1 566 626,40 zł.
 
Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku.

Załączniki