7 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Zaproszenie na szkolenie „Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)”

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w szkoleniu dla osób zainteresowanych organizacją projektów polsko-niemieckich i wymian młodzieżowych przy wsparciu  PNWM – Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które odbędzie się w poniedziałęk, 11 marca br. w DMK- Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. 

Koszt udziału to  50 zł – obejmuje materiały oraz obiad i przerwy kawowe. Tematyka szkolenia:- Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Zadania PNWM i możliwości dofinansowania. – W jaki sposób przygotować udany projekt wymiany polsko-niemieckiej? – Jakie aspekty programu są szczególnie ważne (współpraca z partnerem, współuczestnictwo    młodzieży, zagadnienia międzykulturowe; ewaluacja, animacja językowa) – Metodyka spotkań polsko-niemieckich z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z młodzieżą. – Rozliczenie i ewaluacja projektu.

Program:

do 11:00- przyjazd uczestników- kawa, herbata, ciasto
11:00-11:30- integracja: poznanie się- metody animacji językowej
11:30-12:30- prezentacja PNWM- zadania oraz możliwości dofinansowania, stawki ryczałtowe PNWM
12:30-13:30- wniosek PNWM- jak go szybko i sprawnie wypełnić, aby otrzymać dofinansowanie?
13:30- 14:00- przerwa obiadowa
14:00-14:45- praca nad projektem (program, zaangażowanie młodzieży, metody animacji językowej)
14:45-15:30- jak przygotować udany projekt wymiany- podsumowanie i ocena prac projektowych
15:30- 15:45 Przerwa: kawa, herbata, ciasto
15:45-16:15- rozliczenie i ewaluacja projektu
16:15- 16:30- runda pytań

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Aby zgłosić się na szkolenie,  wypełnij formularz zgłoszeniowy do 1.03.2019– link znajduje się poniżej.  Po potwierdzeniu zakwalifikowania należy opłacić uczestnictwo w wysokości 50 zł.