17 września 2021

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Międzynarodowa wymiana młodzieży to narzędzie pomocne w zakresie wsparcia uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz relacji z nauczycielami. Jednym z podmiotów, którego zadaniem statutowym jest pomoc w organizacji wspierania projektów w zakresie międzynarodowej wymiany jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), która oferuje merytoryczną i finansową pomoc w zakresie organizacji polsko-niemieckich oraz trójstronnych wymian szkolnych.

Oferta PNWM

Wobec wyzwań okresu pandemii PNWM wzbogaca ofertę wspierania międzynarodowych partnerstw szkół oraz mobilności uczniów i nauczycieli poprzez np. przeznaczenie dodatkowych środków na pokrycie zwiększonych kosztów programu/podróży oraz na dofinansowanie testów na obecność koronawirusa. Ponadto PNWM oferuje dofinansowanie spotkań młodzieży organizowanych online lub w formie hybrydowej. PNWM opracowała cykl scenariuszy, które krok po kroku podpowiedzą jak przeprowadzić projekt online.

Szczegółowa oferta PNWM dostępna jest pod adresem: www.pnwm.org