6 czerwca 2019

Spotkanie kontaktowe polsko – niemieckich przedstawicieli kształcenia zawodowego w Rostocku

W dniach 4 – 5 czerwca br., w Rostocku, odbyło się spotkanie kontaktowe polsko – niemieckich przedstawicieli kształcenia zawodowego z Pomorza Zachodniego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

Organizatorami przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Szczecinie, reprezentowane przez Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego panią Urszulę Berlińską oraz Ministerstwo Szkolnictwa, Nauki i Kultury Meklemburgii – PP, reprezentowane przez panią Martinę Negnal.

Spotkanie skierowane zostało do przedstawicieli 3 branż zawodowych: budowlanej, gastronomiczno – hotelarskiej oraz ogrodniczej.

Województwo zachodniopomorskie reprezentowane było przez: Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie, Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie, Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, Zespół Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie oraz Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu.

Podczas wydarzenia wszyscy goście mogli zapoznać się z prezentacją szkół, projektów i współpracy m. in. Berufliche Schule der Hanse oraz Beruflichen Schule der Hansestadt Rostock, a także przyjrzeć się prezentacji centrum szkoleniowego i kształcenia ustawicznego AFZ Aus– und Fortbildungszentrum Rostock GmbH. Natomiast w hotelu Neptun przedstawiono specyfikę branży gastronomiczno – hotelarskiej.

Ważnych elementem spotkania było podsianie porozumienia w zakresie kształcenia gastronomicznego pomiędzy Zespołem Szkół nr 6 w Szczecinie oraz AFZ Rostock.

Podczas podsumowania całego przedsięwzięcia ustalono harmonogram dalszej współpracy oraz poszerzenie jej o kolejne branże.