3 października 2019

NIEAKTUALNE: Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) – zaproszenie do nadsyłania projektów

Szanowni Państwo

Przedstawiciele organów prowadzących,

Dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego

Poniżej treść pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu działalności związanych z  przygotowaniem przyszłorocznego planu prac Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN).

„Uprzejmie informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznego planu jej prac – tzw. Work Programme 2020.

Mając na uwadze, że jednym z celów EUCPN jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania przestępczości, wzorem poprzedniej edycji przedmiotowego dokumentu, którą przesyłam w załączeniu, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz umożliwienia nawiązania współpracy roboczej pomiędzy przedstawicielami poszczególnych Państw Członkowskich (z podmiotów właściwych w zakresie zapobiegania przestępczości), w załączniku do dokumentu planowane jest uwzględnienie wybranych projektów z poszczególnych Państw Członkowskich, przewidzianych do realizacji w 2020 roku, w tym także projektów wieloletnich, których cele wpisywałyby się w obszar działań EUCPN oraz dokumenty programowe Unii Europejskiej z zakresu zapobiegania przestępczości.

Jednocześnie Sekretariat EUCPN przyjął założenie, zgodnie z którym w Work Programme 2020 zostaną uwzględnione projekty umieszczone uprzednio w dokumencie na rok 2019, w przypadku których przewidywana jest kontynuacja w roku 2020. Możliwe jest natomiast przekazanie informacji o nowych projektach, nieuwzględnionych w poprzedniej edycji dokumentu. Termin przekazywania propozycji nowych projektów, które miałyby zostać uwzględnione w Work Programme 2020 upływa w dniu 25 października 2019 r.

Mając na uwadze powyższe, w celu promowania polskich rozwiązań w obszarze zapobiegania przestępczości uprzejmie zapraszam do nadsyłania propozycji projektów, które mogłyby zostać przekazane do wykorzystania w dokumencie przygotowywanym przez EUCPN.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym w języku angielskim, należy przesyłać do Departamentu Porządku Publicznego  MSWiA do dnia 18 października 2019  r., na adres poczty elektronicznej: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

Z poważaniem

Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu

Załączniki

EUCPN Work Programme 2019
Data: 2019-10-03, rozmiar: 1 MB
Formularz zgłoszeniowy Work Programme 2020
Data: 2019-10-03, rozmiar: 55 KB