4 czerwca 2018

NIEAKTUALNE: Seminarium Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „W tej zabawie jest metoda!”

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza na seminarium „W tej zabawie jest metoda!”, które odbędzie się 15-15 listopada 2018 roku w Görlitz.  Seminarium skierowane jest do nauczycieli oraz pracowników i wolontariuszy organizacji zajmujących się projektami polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Udział w seminarium jest odpłatny, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie PNWM.