20 kwietnia 2020

Komunikaty Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju obowiązujące polskich beneficjentów – Interreg Va

Komunikat dot. działań w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ponoszonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez polskich beneficjentów oraz komunikat dot. dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie w związku z wystąpieniem siły wyższej.

Z uwagi na obecną sytuację informujemy, że istnieje możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności w zamówieniach, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów. Zamówienie te muszą być jednak niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Informujemy również, że dla projektów, w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień tej umowy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej programu Interreg Va.