15 września 2021

Program FLEX 2021/2022 – szansa na darmową edukację w USA

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2021/2022. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Czym jest program FLEX?

Future Leaders Exchange (FLEX) Program promuje wspólne zrozumienie pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych i 21 krajów Europy, Eurazji i Azji Środkowej.

Każdy finalista Programu FLEX mieszka z rodziną dobrowolnie przyjmującą i goszczącą przez cały rok szkolny, aby lepiej poznać amerykańskie wartości, uczęszczać do szkoły średniej w USA i przybliżyć Amerykanom wiedzę o swoim ojczystym kraju. FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Został on zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Od 28 lat w Programie FLEX uczestniczyło ponad 28 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej.

Program FLEX działa w Polsce od 2015 roku. Pierwsza grupa FLEX Polska wysłała 30 uczniów szkół średnich do różnych stanów Ameryki na rok szkolny 2016/2017. W kolejnym roku szkolnym wysłano 31 uczniów, a od trzeciej edycji programu grupa uczestników liczyła 43 finalistów. W roku szkolnym 2019/2020 Program FLEX powitał kolejnych 43 finalistów.

Kto finansuje program FLEX?

Program FLEX jest finansowany przez Rząd Stanów Zjednoczonych oraz administrowany przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (ECA) przy wsparciu Kongresu USA. Biuro ds. Edukacji i Kultury sprzyja pogłębianiu wzajemnego zrozumienia między mieszkańcami Stanów Zjednoczonych a ludźmi z innych krajów świata. Realizowane przez ECA programy edukacyjne i szkoleniowe mają za zadanie promować rozwój więzi między obywatelami i organizacjami w USA a przedstawicielami innych krajów.

Program FLEX na poziomie lokalnym jest wspierany przez obywateli USA oraz szkoły średnie, które z własnej inicjatywy goszczą, wspierają oraz dają możliwość rozwoju, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia.

Do partnerów programu należą American Civics Center oraz Mobility International USA.

Kryteria rekrutacyjne na rok 2021-22

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów finansowanych przez Rząd USA mających na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia, zasady uczestnictwa w programie FLEX są ściśle określone. Rekrutacja uczestników do programu FLEX oparta jest o kryteria merytoryczne, bezpłatna oraz otwarta dla wszystkich spełniających poniższe kryteria.

  • Obywatelstwo: osoba aplikująca powinna posiadać obywatelstwo polskie.; osoby posiadające podwójne obywatelstwo (polskie oraz amerykańskie) nie mogą brać udziału w Programie FLEX.
  • Wiek: osoba aplikująca powinna być urodzona między 15 lipca 2003 a 15 lipca 2006 roku (osoby niepełnosprawne – 15 lutego 2003 roku a 15 lipca 2006 roku).
  • Szkoła: osoba aplikująca powinna być uczniem 1 lub 2 klasy liceum/technikum.
  • Znajomość języka angielskiego: osoba aplikująca powinna znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym; znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS.
  • Wyniki w nauce: osoba aplikująca powinna uzyskiwać minimum dobre wyniki w nauce.
  • Wiza: osoba aplikująca powinna spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1.
  • Termin wysyłania zgłoszeń: 15 października 2020 r.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej organizatora.