5 lutego 2020

NIEAKTUALNE: Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży – IX edycja konkursu

W ramach konkursu wspierane i dofinansowywane są projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze oby narodów.

Program skierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. Wnioski składać można w terminie do 6 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.