Kategoria: Aktywna tablica

23 kwietnia 2024

Nabór wniosków w ramach rządowego programu Aktywna tablica – edycja 2024

Aktywna tablica – edycja 2024 Wsparciem finansowym w ramach Programu w 2024 roku zostaną objęte publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe; szkoły kształcące uczniów niewidomych; szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze; szkoły, które nie skorzystały z programu […]

4 grudnia 2023

Rozliczenie finansowe Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2023 rok

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że zgodnie z zawartą umową na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, organ prowadzący, który otrzymał wparcie finansowe, jest zobowiązany do złożenia rozliczenia wykorzystania przedmiotowej dotacji w terminie do 15 stycznia 2024 roku. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym […]

12 grudnia 2022

Rozliczenie finansowe Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 roku

W terminie do 15 stycznia 2023r. organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej wzorem (rozliczenie dotacji i zestawienie poniesionych wydatków), należy przesłać […]

14 marca 2022

Wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” lub udzielenie wsparcia w 2022 roku

W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Załączniki Wniosek A dyrektora szkoły Data: 2022-03-14, rozmiar: 26 KB Wniosek C dyrektora szkoły Data: 2022-03-14, rozmiar: 26 KB Wniosek organu prowadzącego Data: 2022-03-14, rozmiar: 21 KB Zestawienie szkół […]

20 grudnia 2021

Rozliczenie finansowe Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2021 roku

Zgodnie z § 7 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2022r. organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej […]

25 sierpnia 2021

Szczegółowe zasady składania wniosku – Aktywna tablica 2021

Szczegółowe zasady składania wniosków w 2021 roku Dyrektor szkoły w terminie do 4 września 2021r. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie. Wniosek o udział w Programie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Organ prowadzący weryfikuje wnioski szkół pod względem prawidłowości […]

23 sierpnia 2021

Nowelizacja programu „Aktywna tablica”

20 sierpnia Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. Załączniki Zestawienie szkół wraz z oświadczeniami Data: 2021-08-25, rozmiar: 14 KB Wniosek A dyrektora szkoły Data: 2021-08-30, rozmiar: […]

11 maja 2021

Rządowy Program „Aktywna tablica” w 2021 r. – zmiana terminu składania wniosku

Informujemy, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica” oraz wzory wniosków będą zmienione. Nowa data i wzór formularza zostaną upublicznione w innym terminie. Zmiany spowodowane są pracą nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz […]

11 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe Rządowego programu “Aktywna tablica” w 2020 roku

Zgodnie z § 7 ust. 1 zawartej umowy, w terminie do 15 stycznia 2021r. organ prowadzący, który otrzymał wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zobowiązany jest do złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozliczenie sporządzone zgodnie z załączonym poniżej […]

5 listopada 2020

Aktywna tablica – wykaz szkół zakwalifikowanych w 2020 roku do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

W załączeniu znajduje się wykaz szkół zakwalifikowanych w 2020 roku do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. Załączniki wykaz szkół zakwalifikowanych Data: 2020-11-05, rozmiar: 523 KB

23 października 2020

PILNE! Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”

W związku z planowanym przyjęciem w najbliższych dniach przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” Załączniki Projekt rozporządzenia RM – Program Aktywna tablica 2020-2024 Data: 2020-10-23, rozmiar: 68 KB Projekt uchwały RM – Program Aktywna tablica 2020-2024 Data: 2020-10-23, […]