31 maja 2021

Wzory sprawozdań merytorycznych z realizacji Programu Aktywna tablica za 2020 roku

Do dnia 15 czerwca 2021 roku szkoły biorące udział w Programie „Aktywna tablica” zobowiązane są do przedstawienia organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadania wynikającego z rządowego programu.

Na pomarańczowym tle ikony ekranu komputerowego, książki i zegara. Na dole napis: "Aktywna tablica. Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury".

W terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku organy prowadzące sporządzają i przedkładają do Kuratorium Oświaty w Szczecinie sprawozdanie dotyczące realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”.

Wzory sprawozdań są do pobrania ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Osoba do kontaktu: Emilia Gwizd, tel. 91 442 75 36.