23 czerwca 2022

Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji Programu Aktywna tablica za 2021 rok

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji Programu Aktywna Tablica w 2021 roku. Terminy sprawozdań określone zostały w §16 i §17 rozporządzenia[1].

Terminy sprawozdań

Sprawozdanie dyrektora szkoły do organu prowadzącego należy przesłać do 31 sierpnia 2022 roku, natomiast sprawozdanie organu prowadzącego do kuratorium oświaty do 15 września 2022 roku.

Osobą do kontaktu jest Emilia Gwizd, wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji (mail: egwizd@kuratorium.szczecin.pl, tel. 91 442 75 36).

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” [Dz.U. 2020 poz. 1883 ze zm.]