20 czerwca 2023

Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji programu „Aktywna Tablica” za 2022 rok

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji Programu Aktywna Tablica w 2022 roku.

Terminy sprawozdań

Terminy sprawozdań określone zostały w §16 i §17 rozporządzenia [1].

Sprawozdanie dyrektora szkoły do organu prowadzącego należy przesłać do 31 sierpnia 2023 roku, natomiast sprawozdanie organu prowadzącego do kuratorium oświaty do 15 września 2023 roku.

Wzory sprawozdań

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2022 r.

Masz pytania? Zadzwoń!

Osobą do kontaktu jest Emilia Gwizd, wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji
(mail: egwizd@kuratorium.szczecin.pl, tel. 91 442 75 36).

 

 

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” [Dz.U. 2020 poz. 1883 ze zm.]