19 maja 2023

Materiały dydaktyczne na temat ekologicznej żywności dla uczniów i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało materiały dydaktyczne na temat ekologicznej żywności dla uczniów i nauczycieli. Zapraszamy do skorzystania.

Dostęp do materiałów

Materiały zostały zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/a/rolnictwo-i-produkcja-zywnosci-ekologicznej—materialy/DTOw0LYI7).

Wykorzystanie materiałów

Przygotowane materiały mogą być wykorzystywane przez nauczycieli podczas prowadzonego przez nich procesu dydaktyczno-wychowawczego (np.: na lekcjach przyrody, biologii, wychowania fizycznego, czy zajęciach z wychowawcą) lub mogą być cennym materiałem poglądowym do przygotowania własnego pomysłu edukacyjnego, zarówno przez nauczyciela jak i ucznia.

Zaznaczyć należy, że treści nauczania dotyczące zdrowia ustalone w podstawie programowej doprecyzowuje i rozwija nauczyciel w opracowywanym przez siebie programie nauczania. Co więcej, katalog zagadnień ujętych w programie nauczania może zostać rozszerzony przez nauczyciela, np. o takie zagadnienia dotyczące ekologicznej żywności.