18 maja 2023

Uzupełnienie adresów e-mail szkół i placówek oświatowych – komunikat ICEiN z 17 maja 2023r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy o obowiązku przekazywania do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych danych, o których mowa w art. 7 ustawy o systemie informacji oświatowej, w tym danych teleadresowych szkół i placówek oświatowych.

W danych teleadresowych należy podać wszystkie posiadane przez szkołę/placówkę rodzaje danych, tj. numer telefonu, numer telefonu komórkowego, faks, e-mail, strona www.

W szczególności prosimy o uzupełnienie adresów e-mail, ponieważ ich brak uniemożliwia przekazywanie bezpośrednio do szkół i placówek ważnych informacji. Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłane są zarówno komunikaty o zmianach w SIO czy przypomnienia dotyczące przekazywania danych, jak również informacje o konkursach i innych wydarzeniach.

UWAGA: Modyfikacji numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły lub placówki oświatowej, a także adresu do korespondencji może dokonać oprócz jednostki samorządu terytorialnego także dyrektor danej szkoły lub placówki oświatowej.

Instrukcja techniczna dotycząca modyfikacji danych dostępna jest pod adresem: 

https://pomoc.sio.gov.pl/tech_instruction/modyfikacja-danych-adres-do-korespondencji-i-dane-teleadresowe-przez-dyrektorow-szkol-placowek-oswiatowych/

Z poważaniem
Zespół SIO

Źródło: ICEiN