Kategoria: Aktualności

11 stycznia 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 11 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczeń: W jednostce złożonej możliwość jednoczesnego przypisania ucznia do oddziału dodatkowego WWR oraz do oddziału podstawowego w szkole artystycznej bez pionu ogólnokształcącego RSPO: Wprowadzenie zmian terytorialnych związanych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin […]

8 grudnia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 7 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczeń: Lista oddziałów – dodanie funkcji grupowego usuwania zgłoszenia uczniów do egzaminu oraz informacji o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej Dane zbiorcze: Biblioteka – zmiana opisu pola „Książki” na „Książki o objętości co najmniej 49 stron” oraz […]

19 listopada 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 19 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczeń: Wprowadzenie okresu miejsca zamieszkania ucznia Miejsce zamieszkania-ograniczenie krajów zamieszkania innych niż Polska w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole po 1 września 2017 r. Lista uczniów – dodanie etykiety na niespójność weryfikującą wypełnienie okresu przypisania […]

26 października 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 26 października 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO i Szczegóły podmiotu: W celu zapewnienia aktualności danych adresowych dodanie możliwości potwierdzania poprawności adresów w szkołach i placówkach przeprowadzających egzamin. Z poważaniem, Zespół SIO

12 października 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 12 października 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczeń: Podczas rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia nieposiadającego numer PESEL obowiązek określenia kraju pochodzenia W branżowych szkołach II stopnia umożliwienie zarejestrowania orzeczenia z datą wydania wcześniejszą niż 1 września 2020 r. Z poważaniem, Zespół SIO

22 września 2020

Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

Gdzie szukać powszechnie dostępnych zestawień statystycznych Powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej są publikowane na następujących stronach internetowych: Centrum Informatyczne Edukacji https://bip-cie.men.gov.pl/category/sio-dane-statystyczne/ https://rspo.mein.gov.pl/ Portal Otwarte Dane (serwis prowadzony przez KPRM; należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji i Nauki) https://dane.gov.pl/dataset Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (po wybraniu dziedziny: szkolnictwo) […]

21 września 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 21 września 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Oddział: Od roku szkolnego 2020/2021 możliwość zarejestrowania oddziału dodatkowego łączone składającego się z oddziału klasy I i oddziały „wychowanie przedszkolne” Z poważaniem, Zespół SIO

3 września 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 2 września 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Wnioski: Zablokowanie możliwości złożenia więcej niż jednego wniosku o dostęp do SIO z funkcją „Kierownik jednostki” lub „p.o. Kierownika jednostki” jeśli wniosek z tą samą funkcją jest już rozpatrywany lub istnieje aktywne upoważnienie RSPO: Od roku szkolnego […]

27 lipca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 27 lipca 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciel: Możliwość grupowego dodania informacji o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego Zwiększenie maksymalnej liczby godzin w obowiązkach wykazanych dla umów zlecenie i dzieło Uczeń: Miejsce pełnienia praktycznej nauki zawodu – dla formy praktyki zawodowe w technikum i w […]

13 lipca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 13 lipca 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczeń: Możliwość wcześniejszego kończenia okresów danych dziedzinowych ucznia powiązanych z przypisaniem do oddziału Oddział: Grupowe działania z listy oddziałów: zgłaszanie uczniów do egzaminu rejestracja informacji o otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej rejestracja informacji dotyczących praktycznej nauki zawodu […]