19 lipca 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 15 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji:

Wnioski/Użytkownicy:

  • Zmiana opisu pola funkcji użytkownika z p.o. Kierownika jednostki na p.o. Kierownika jednostki/osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki

Z poważaniem,
Zespół SIO

Źródło: CIE