Kategoria: Aktualności

11 maja 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 11 maja 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Dodanie filtrów umożliwiających wyszukanie szkół po ich specyfice, związaniu organizacyjnym oraz informacji o posiadaniu internatu Dane zbiorcze: Wydatki – odblokowanie możliwości rejestracji sprawozdania w szkołach prowadzonych przez Ministrów Wydatki – w szkołach prowadzonych przez Ministrów dodanie […]

22 kwietnia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 22 kwietnia 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Panel startowy – szczegóły podmiotu, dostępne w szkołach i placówkach oświatowych Dodanie zakładki dodatkowych lokalizacji Możliwość uzupełnienia dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej Możliwość uzupełnienia dodatkowych lokalizacji szkoły niebędących w dyspozycji szkoły, służących do przeprowadzenia egzaminu Z poważaniem, Zespół […]

2 kwietnia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 1 kwietnia 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: W opisie szkół i placówek oświatowych przy wypełnianiu imienia i nazwiska dyrektora obowiązek uzupełnienia obu pól Dane zbiorcze: Wydatki – dodanie możliwości wykazania danych w grupie paragrafów – od I kwartału 2020 roku Z poważaniem, Zespół […]

30 marca 2020

Aktualizowanie w SIO danych teleadresowych szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), adresu strony internetowej, aktualne dane przekazuje dyrektor szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych. Zgodnie z terminem wskazanym […]

17 marca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 16 marca 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących błędnej daty rozpoczęcia działalności, jeśli w szkole/placówce oświatowej są wprowadzone dane za wcześniejsze okresy niż data rozpoczęcia działalności. Po wyświetleniu się ostrzeżenia formularz modyfikacji danych można nadal wysłać. Uczeń: Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania […]

2 marca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 2 marca 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Brak możliwości rejestracji filii przedszkoli Oddziały: Umożliwienie modyfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia działalności oddziału w niepublicznych szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego Z poważaniem, Zespół SIO

24 lutego 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 17 lutego 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Możliwość wykazania internatu w szkołach muzycznych I i II stopnia oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o laureatach/finalistach olimpiad i konkursów w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy Z poważaniem, Zespół SIO

3 lutego 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 3 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Lista podmiotów – dodanie możliwości zmiany związania organizacyjnego w poprzednich działalnościach szkół Organy prowadzące inne niż JST/minister – poprawa modyfikacji adresu osoby fizycznej Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o laureatach/finalistach olimpiad i konkursów Nauczyciele: Wynagrodzenia – […]

20 stycznia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 20 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Lista podmiotów – dodanie możliwości filtrowania szkół po zawodzie Lista podmiotów – wyświetlanie informacji o niespójności dla podmiotów z nieaktualnym kodem TERYT Dane osoby do kontaktu z GUS – możliwość automatycznego uzupełnienia danych osoby zalogowanej poprzez […]

15 stycznia 2020

Wydłużenie terminu weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych zgromadzonych w SIO

W załączeniu pismo MEN informujące o wydłużeniu terminu (do 22 stycznia 2020 r.) weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych zgromadzonych w SIO, które będą wykorzystane do kalkulacji ostatecznych kwot subwencji oświatowej na rok 2020. Załączniki Pismo MEN Data: 2020-01-15, rozmiar: 81 KB

9 stycznia 2020

Raport do weryfikacji dotacji przedszkolnej

W Strefie Pracownika – Strefie dla zalogowanych w sekcji Raporty -> Raporty SIO2 2019/2020 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2019), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. W sekcji Aktualności umieszczone jest pismo w przedmiotowej sprawie.

9 stycznia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 9 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Dane zbiorcze: Biblioteki – Kategorie wiekowe czytelników – zwiększenie maksymalnej liczby czytelników w danej kategorii wiekowej do 1500 Z poważaniem, Zespół SIO

2 stycznia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 23 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Wnioski: Umożliwienie pobrania danych dostępowych do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO RSPO: Lista podmiotów – dodanie możliwości filtrowania szkół po statusie GUS Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych dziedzinowych ucznia o korzystanie z zajęć edukacyjnych, o […]

17 grudnia 2019

Raporty subwencyjne

W strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej zostały udostępnione raporty subwencyjne do weryfikacji i potwierdzenia przez jednostki samorządu terytorialnego. W strefie dla zalogowanych SIO znajdują się również materiały ułatwiające proces potwierdzania raportów: instrukcja potwierdzania danych w strefie dla zalogowanych SIO (ze strony JST) i udziale dyrektora szkoły lub placówki w procesie potwierdzania, opis wag subwencyjnych […]

2 grudnia 2019

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 2 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Wnioski: Umożliwienie cofania upoważnień pracowników przez pracownika upoważnionego do upoważniania współpracowników RSPO: Udostępnienie funkcjonalności przekazywania placówek Dodanie zawodu dla szkół policealnych „inny – charakteryzator” Oddziały: Wyświetlanie pola „Oznaczenie oddziału przekazywane OKE” zostało ograniczone tylko do poziomu klasy, […]

28 października 2019

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 28 października 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Dane zbiorcze: Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami – nowe pozycje dostępne od III kwartału 2019 r. Oddziały: Umożliwienie rejestracji oddziałów łączonych w szkole podstawowej dla dorosłych RSPO: Zablokowanie możliwości modyfikacji informacji o posiadaniu obwodu na „nie”, jeśli […]

14 października 2019

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 14 października 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Dodanie możliwości uzupełnienia informacji o posiadaniu/nieposiadaniu internatu w danych szkoły lub placówki za poprzednie lata szkolne Nauczyciel: Wyświetlanie na liście wynagrodzeń sumy wprowadzanych składników Wydatki – wynagrodzenie zasadnicze nie jest wymagane w przypadku zarejestrowania wybranych nieobecności […]

27 września 2019

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 26 września 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Wnioski i upoważnienia: Dodanie nowego zakresu uprawnień „upoważnianie współpracowników” Umożliwienie upoważniania współpracowników przez osoby, które posiadają zakres uprawnień „upoważnianie współpracowników” RSPO: W szkołach artystycznych rejestrowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwość modyfikowania statusów publiczno-prawnych „Niepubliczna szkoła […]