28 stycznia 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 27 stycznia 2022r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji:

Wniosek:

  • Dodanie możliwości złożenia wniosku o zmianę danych w istniejącym upoważnieniu do SIO

Powiadomienia:

  • Po zalogowaniu do szkoły, w przypadku istnienia niezamkniętych przypisani do oddziałów podstawowych w poprzednich latach szkolnych wyświetlenie informacji o liczbie uczniów i roku szkolnym

Dane zbiorcze:

  • Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela na jeden etat w placówkach prowadzonych przez organy prowadzące inne niż JST – usunięcie kontroli pomiędzy danymi wprowadzonymi za okres styczeń-sierpień i okres roku kalendarzowego

Z poważaniem,
Zespół SIO

Źródło: CIE