26 października 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat ICEiN z 25 października 2022 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację
o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji:

Uczniowie:

  • Możliwość rejestracji, modyfikacji, usuwania danych dziedzinowych dot. dzieci nieletnich
    matek przebywających w MOW

Nauczyciel :

  • Dodanie nowych obowiązków: formy rzeźbiarskie – snycerstwo, formy rzeźbiarskie –
    kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, aranżacja przestrzeni – aranżacja wnętrz

Z poważaniem
Zespół SIO

Źródło: ICEiN