30 października 2023

Stypendyści Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół

uprzejmie informujemy, iż stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024 otrzymało 26 uczniów/absolwentów z województwa zachodniopomorskiego.

Załączniki

Lista stypendystów MEiN w roku szkolnym 2023/2024
Data: 2023-10-30, rozmiar: 12 KB