19 kwietnia 2023

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych – na maturzystów czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych
– na maturzystów czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2023, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 400 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

„Stypendia Pomostowe”

to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2443 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

  • pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR,
    lub
  • być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
    lub
  • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
    lub
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Wysokość stypendiów

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

W roku akademickim 2023/24 blisko 800 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym ponad 400 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Rekrutacja

do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r., do godz. 16.00.

O Programie

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas w ramach programu przyznano prawie 26 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym około 18 400 na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel ponad 138 milionów zł.

Partnerem Strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami Głównymi są Fundacja BNP Paribas i Fundacja Inter Cars. Partnerzy: koalicja około 60 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o programie na:

 www.stypendia-pomostowe.pl;

https://www.facebook.com/programstypendiowpomostowych/